top of page

Soldaten

2014 

Arkitekt Kiran Gerhardsson

                                                                                                   

Soldaten är ett gruppboende om 26 lägenheter som hyrs av Lunds kommun. Växthus och hönshus i anslutning till lägenheterna ger tillgång till närodlat för de boende.

bottom of page