top of page

Orkesterdiket

Tornahem byggde hyreshuset Orkesterdiket omkring en gemensam trädgård där alla som ville kunde få en separat odlingslott. Projektet omfattade 64 hyreslägenheter samt 5 lägenheter i LSS-boende. Ett genomgående tema för projektet är trädgården: med privata och gemensamma odlingslotter erbjuder trädgården en mötesplats för de boende och möjligheten att äta närodlat.

bottom of page