top of page

Briggen

Briggen är ett hyreshus om 37 lägenheter som utformades med energibesparing i åtanke. Ett separat matavfallssystem kopplades från lägenheterna till ett eget system för biogasanläggning. På taket anlades solfångare för uppvärmning av vatten.

bottom of page