Byggnads AB Tornahem är ett familjeägt fastighetsbolag, det registrerades hos Bolagsverket 2005.

Tornahem bygger hyreshus i olika storlek och former. Vår ambition är att behålla så många av fastigheterna vi kan i egen förvaltning. Vi bygger hållbart med högt ställda krav på låg energiförbrukning och med material som ger liten påverkan på vår miljö.

Vårt första hus byggdes på Vipeholm i Lund, det var inflyttningsklart i april 2006. Arkitekt Gunilla Svensson vann några år senare Lunds Stadsbyggnadspris för huset.

I samarbete med Knut Ramel byggde vi under åren 2007–2012 två hus i Västra Hamnen i Malmö med tillsammans 70 lägenheter och 64 lägenheter i kv. Orkesterdiket på Östra Torn I Lund. Dessa lägenheter förvaltas idag av Stadsbostäder i Malmö.

Tornahem har byggt flera LSS-boende som vi hyr ut till Lunds kommuns Omsorgsförvaltning. I samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten har vi också flera internatboende för barn med hörselnedsättning som går på Östervångskolan i Lund eller Hälsoskolan i Stockholm.

2016 förvärvade vi kv. Blekhagen 6 på Stora Tomegatan i Lund, ett gatuhus ursprungligen från 1870 med 4 lägenheter, kontor och lager.