LSS-bostäder är gruppboende för personer som fått beslut om bostad i kommunal försorg enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I Tornahems LSS-bostäder bor man tillsammans med andra funktionsnedsatta och får hjälp av kommunens personal såväl på dagtid som på nätter för att kunna leva ett så gott som självständigt liv.