Tornahem har i samarbete med Lunds kommun tagit fram en detaljplan för Galgevången 2:10 i Lund. På fastigheten planerar vi ett projekt med 40 hyreslägenheter, en förskola och ett internatboende. Byggstart är planerad till våren 2018 och inflyttning beräknar vi till hösten 2019.

Vi samarbetar med Brainlit, ett företag på IDEON, som är specialiserade på belysning i kontor och offentliga lokaler. Nu bygger vi tillsammans den första unika lägenheten med belysning som efterliknar dagsljus. Vi har färdigställt en testlägenhet i vårt hus på Vipeholm där vi under en tid kommer att testa och utvärdera belysning för att med erfarenheterna härifrån kunna förse våra nybyggda lägenheter med dagsljus året om.

Modern forskning visar hur beroende vi människor är av ljus i tillräckliga mängder för vårt välbefinnande. De flesta av oss nordbor märker ju tydligt skillnad när vårsolen kommer. Nu för tiden tillbringar vi dessutom ca 90% av vår tid inomhus och andelen ökar. Med vår belysning hoppas vi att våra hyresgäster skall ha vårkänslor året om.